Podatek dochodowy PIT za 2017 r. – Kwota wolna – Ulga podatkowa

Zastanawiasz się ile wyniesie Twój podatek, po zmianach, które obowiązują od 01.01.2017 r. w zakresie kwoty wolnej od podatku?

Sprawdź to !

KALKULATOR PODATKOWY

Kalkulator podatku dochodowego do wyliczania kwoty wolnej od podatku, ulgi podatkowej i wysokości podatku
Wpisz podstawę opodatkowania

Podaj kwotę będącą podstawą opodatkowania w skali miesiąca lub roku i sprawdź wartość ulgi i podatku w latach 2016 i 2017.

1 stycznia 2017 roku zmienił się sposób liczenia kwoty podatku dochodowego PIT dla osób rozliczających się według skali podatkowej. Dalej obowiązuje skala podatkowa 18% i 32%, jednakże już w zakresie pomniejszenia podatku o kwotę dochodu wolną od podatku zaszły dość istotne zmiany.

Zmiany nie dotyczą rozliczających się podatkiem liniowym, bowiem z założenia nie przysługuje im kwota zmniejszająca podatek.

W zasadzie sposób liczenia podatku dochodowego nie uległ zmianie:

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 15 395,04 zł + 32% nadwyżki
ponad 85 528 zł

Cała zmiana tkwi w sposobie liczenia kwoty zmniejszającej podatek. Do 31 grudnia 2016 kwota ta była stała i wynosiła 556,02 zł.
Od 1 stycznia 2017 jest wyliczana według reguły zależnej od podstawy obliczenia podatku i wynosi:

  1. 1 188 zł – dla podstawy nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;
  2. dla podstawy wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł :
        1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 zł × (podstawa – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł;
  3. 556,02 zł – dla podstawy wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  4. dla podstawy wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł :
        556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.

Uff ‼ Jak się okazuje algorytm wyliczenia podatku dochodowego nie jest już tak prosty jak to było do końca roku 2016. Nie policzysz go na szybko w pamięci. Na szczęście masz nasz kalkulator podatkowy   i   najlepszy program do rozliczeń rocznych  

Wysokości podatku zależy od wartości ulgi podatkowej i kwoty wolnej od podatku. Te wyliczenia wykonuje kalkulator podatkowy.

Kto zyskuje, kto traci ?

Możliwość zastosowania ulgi podatkowej została bardzo ściśle uzależniona od wielkości dochodu. Zyskują najmniej zarabiający, natomiast tracą zamożniejsi.

Dochód miesięczny do opodatkowania Dochód roczny podstawa opodat. Ulga podatkowa
0 0 1 188,00
250 3 000 1 188,00
417 5 000 1 188,00
550 6 600 1 188,00
583 7 000 1 130,55
667 8 000 986,92
750 9 000 843,28
833 10 000 699,65
917 11 000 556,02
4 167 50 000 556,02
7 127 85 528 556,02
7 167 86 000 549,69
7 500 90 000 496,06
8 333 100 000 361,99
9 167 110 000 227,92
10 000 120 000 93,85
10 417 125 000 26,81
10 500 126 000 13,41
10 583 127 000 0,00
10 833 130 000 0,00

I tak jeżeli zarobisz w 2017 r. nie więcej niż 6 600 zł to nie zapłacisz podatku w ogóle. Jeżeli mieścisz się w tym przedziale, to jesteś w gronie tych „szczęśliwców”, którzy na nowych zasadach korzystają najbardziej. Przysługuje Ci bowiem kwota wolna od podatku w wysokości 6 600 zł.

Kolejna grupa zadowolonych to przedział podatników osiągających dochody ponad 6 600, ale nie więcej niż 11 000. Tu kwota wolna stopniowo maleje, w zależności od dochodu, by osiągnąć poziom odliczenia z roku 2016 – czyli kwotę 3 091 zł.

Tym samym nic nie zmieniło się dla zarabiających od 11 000 do 85 528 zł, czyli dla większości polskich podatników. W tym wypadku przysługuje odliczenie ulgi podatkowej na obecnie obowiązującym poziomie 556,02 zł.

Czy jesteś w tym gronie także i Ty?

Jeżeli jeszcze nie i Twój dochód wyniesie w roku 2017 lub w kolejnych latach ponad 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł, kwota wolna od podatku będzie proporcjonalnie malała wraz z dochodem, by dla krańcowej wartości tego progu osiągnąć wartość zerową.

Dlatego też jeżeli wartość roczna Twoich łącznych dochodów przekroczy kwotę 127 000 ulga podatkowa nie będzie Ci przysługiwała w ogóle.

Co z zaliczkami miesięcznymi ?

Obliczenie przez kalkulator podatkowy kwoty podatku zależnego od kwoty dochodu wolnej od podatku i wysokości ulgi podatkowej

Pamiętaj też, że nowe zasady wyliczeń podatku dotyczą dochodów razem za cały rok! Opisana wyżej nowa ulga podatkowa nie znajduje jednak odzwierciedlenia w wyliczeniach miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

W przypadku zaliczki na podatek z miesięcznego wynagrodzenia, uwzględniana będzie nadal ulga podatkowa w kwocie 556,02 zł. A w momencie, gdy dochody w ujęciu narastającym osiągną poziomu ponad 85 528 zł ulga podatkowa całkowicie zostanie zawieszona.

Dlatego tak naprawdę dla zarabiających najmniej, zmiany te będą odczuwalne w kieszeni dopiero w 2019 r., kiedy to przystąpią oni do rocznego rozliczenia roku ubiegłego, obliczą ulgę podatkową według nowej zasady i będą mogli liczyć na zwrot nadpłaty podatku dochodowego.

Natomiast najbogatsi zauważą zmiany już w trakcie roku 2018, kiedy to pracodawca za pracownika lub sam właściciel za siebie, licząc miesięczne zaliczki na podatek nie będzie mógł, z uwagi na osiągnięcie dochodu z drugiego progu podatkowego, uwzględniać już ulgi podatkowej.