Książka przychodów i rozchodów SKP Format posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Księga przychodów i rozchodów to dopiero początek!

Jedyna na rynku oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb! Stwórz swój własny zestaw modułów.
Teraz Ty decydujesz, jak będzie wyglądać mała księgowość
i program księgowy w Twojej firmie.

Drukuj

Co wiesz o roku 2013 ?

Z początkiem roku 2013 zaszły istotne zmiany w przepisach prawnych. Przeprowadźmy więc pewien test. Odpowiedź przed sobą na kilka pytań, a sprawdzisz swoje przygotowanie do prowadzenia księgowości w roku 2013 r.

Czy wiesz, że od 01.01.2013 za ujęcie w kosztach i w VAT niezapłaconych faktur możesz zapłacić grzywnę?

Kontrola należności stała się już obowiązkiem, bowiem niezapłacone faktury zakupowe należy wyksięgować z kosztów uzyskania przychodów po upływie 30 dni od terminu płatności. Przed korektą nie uchroni także wydłużanie terminów płatności. Gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni wówczas korekty dokonuje się w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty z owego dokumentu do kosztu uzyskania przychodu. Należy jej dokonać zarówno w przypadku, gdy nie zapłacono całej kwoty, jak też wówczas, gdy uregulowano swoje zobowiązanie tylko w części. Konieczność korekty dotyczy też podatników podatku VAT. Korekta VAT zarówno należnego, jak i naliczonego wystąpi po 150 dniach od daty upływu ich terminu płatności. Nieopłacenie dokumentu zakupowego wiąże się z obowiązkiem wykonania takowej korekty, natomiast w przypadku nieotrzymania zapłaty za fakturę sprzedażową mamy prawo odzyskać zapłacony wcześniej VAT.

Czy zauważyłeś zmiany w zasadach fakturowania?

Oznaczenie "Faktura VAT", a właściwie słowo VAT przestaje być wymagane. Nie ma już obowiązku stosowania na fakturze nadruku "ORYGINAŁ / KOPIA". Dokument wystawić należy w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się nabywcy, a drugi pozostawia się w swojej dokumentacji. Dotychczasowe określenie "daty sprzedaży" zastąpiono datą wykonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług. Zaszły też zmiany w oznaczeniach faktury. Podatnicy VAT marży, zastępują dotychczasowe wyrażenie "Faktura VAT Marża" stosując takie oznaczenia jak m.in: "procedura marży dla biura podróży", "procedura marży – towary używane". Natomiast Mali Podatnicy zamieniają oznaczenie "Faktura VAT-MP" na wyraz "metoda kasowa". Wystawiający faktury w imieniu i na rzecz innego podatnika musi zawrzeć na fakturze wyrażenie "samofakturowanie", a faktury, w których podatek rozlicza sam nabywca muszą być oznaczone jako "odwrotne obciążenie". Pojawiła się również możliwości wystawienia tzw. faktury uproszczonej, wystawianej, gdy kwota faktury nie przekracza 450 zł lub 100 euro.

Czy zwróciłeś uwagę na nową fakturę pro formę?

Jeżeli do tej pory wystawiałeś faktury pro forma, które miały być tylko propozycją sprzedaży, traktując, że nie jest to dokument księgowy, a tym samym nie wynika z niego obowiązek podatkowy, to możesz być w błędzie! Teraz każdy dokument bez względu na nazwę, który spełnia minimum danych zawartych w nowym rozporządzeniu, może stanowić podstawę do powstania obowiązku podatkowego. Obecnie bowiem nie wystawiamy już "Faktury VAT", a jedynie "faktury", a nawet i tego słowa nie mamy obowiązku podawać. Staje się więc nią każdy dokument bez względu na jego nazwę, zawierający określone przepisami elementy, bowiem obowiązek podatkowy w większości przypadków następuje w chwili wystawienia faktury. Należy więc zadbać, aby pro forma nie zawierała wszystkich cech faktury.

Wiesz, że zmiany nastąpiły także w delegacjach krajowych i zagranicznych?

Od marca 2013 r. wzrosły poszczególne wielkości diety krajowej: wynosi ona teraz 30 zł, a tym samym wzrósł ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej 6 zł oraz na pokrycie kosztów noclegu 45 zł. Uregulowano sytuację, w której pracownik ma zapewnione wyżywienie. Dotychczas przepis stwierdzał jedynie, że dieta nie przysługuje w przypadku zapewnienia całodziennego wyżywienia. Nie wyjaśniało zasad postępowania w przypadku, gdy pracownik miał zapewnione np. jeden posiłek. Od teraz dietę pracownika, któremu zapewniono częściowe wyżywienie należy zmniejszyć, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie i kolacja po 25% diety, a obiad 50%. Również w delegacji zagranicznej nastąpiły zmiany. Wzrosła wysokość diet oraz limitów noclegowych dla większości państw, a w niektórych np. Rosja zmieniono rodzaj waluty z dolarów na euro. Nowe przepisy wprowadziły również możliwość wypłaty pracownikowi zaliczki na wyjazd zagraniczny w walucie polskiej.

Jeżeli na wszystkie te pytanie odpowiedziałeś TAK – jesteś dobrze przygotowany do prowadzenia księgowości w 2013 r. i będąc na bieżąco z wszelkimi zmianami nic cię nie zaskoczy. Stale aktualny program księgowy SKP® pomoże Ci przebrnąć przez ten gąszcz zmian.

Jeżeli NIE wiedziałeś o większości w/w zagadnień pamiętaj, że niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności i należy się orientować co w przepisach "piszczy". Na szczęście my starannie śledzimy przepisy i dbamy o aktualność programu SKP®. Jeśli nie masz jego wersji na rok 2013 zmień to jak najszybciej. Na podatnika czyha wiele pułapek – nie daj się w nie złapać!

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Drukuj

Zobacz pozostałe artykuły