Książka przychodów i rozchodów SKP Format posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Księga przychodów i rozchodów to dopiero początek!

Jedyna na rynku oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb! Stwórz swój własny zestaw modułów.
Teraz Ty decydujesz, jak będzie wyglądać mała księgowość
i program księgowy w Twojej firmie.

Drukuj

Plik JPK_VAT a program SKP®

Pliki JPK_VAT to gorący temat na początku roku 2017. W tym artykule przedstawiamy komplet rozwiązań dla użytkowników programu SKP® i nie tylko. Odnajdź siebie wśród prezentowanych wariantów.

Zagadnienie łączenia plików JPK w jeden, który można podpisać i przesłać elektronicznie, może być problematyczne w przypadku, gdy w przedsiębiorstwie używane są różne programy różnych producentów. Trzeba podkreślić, że obejmuje to kilka zagadnień:

 • utworzenie prawidłowego pliku JPK z weryfikacją formalną oraz z godnością z deklaracją VAT,
 • podpisanie pliku podpisem kwalifikowanym,
 • wysyłka podpisanego pliku w formie e-deklaracji i odbiór UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru),
 • archiwowanie wysłanych plików JPK i potwierdzeń UPO

jest zagadnieniem skomplikowanym i wymagającym doświadczenia ze strony producenta oprogramowania. Oferowany przez nas program JPK LINK. umożliwia prawidłowe wykonanie tych czynności. Po jego zakupie można obsługiwać pliki JPK utworzone w dowolnych programach dowolnych producentów. Mamy tu 4 przypadki:

Odnajdź siebie wśród prezentowanych wariantów.

 1. Firma, która nie korzysta z usług biura rachunkowego
 2. Firma, która korzysta z usług biura rachunkowego, które także korzysta z programu SKP®
 3. Firma, która korzysta z usług biura rachunkowego, które korzysta z innego programu niż SKP®
 4. Biura rachunkowe – klient prowadzi PKPiR
 5. Omówmy też przypadek, gdy Firma lub biuro rachunkowe nie sa powiązane wyłącznie z programem SKP®:

 6. Firma lub biuro rachunkowe z potrzebą łączenia plików JPK z różnych systemów, innych niż SKP®, i/lub prowadzona jest pełna księgowość
 • A.

  Firma, która nie korzysta z usług biura rachunkowego

Dla tej grupy określimy 5 przypadków:
 • A.1.

  Firma wykonuje całość działań księgowych na jednym komputerze i w jednym folderze programu (zgodnie z nazewnictwem stosowanym w programie SKP® – w jednej „Firmie”).

  Do utworzenia i wysyłki pliku JPK_VAT całkowicie wystarczające są funkcje standardowo zawarte w programie SKP® w wersji od 2017 r. Dostępne są w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.

 • A.2.

  Firma wykonuje całość działań księgowych na jednym komputerze jednakże w więcej niż jednym folderze programu SKP®. Na przykład: w jednym folderze rejestrowane są koszty oraz sprzedaż z pewnego rodzaju działalności lub placówki, natomiast w drugim folderze rejestrowana jest sprzedaż z innego rodzaju działalności lub innej placówki.

  Konieczne jest połączenie w całość albo danych księgowych, albo plików JPK utworzonych w różnych folderach programu SKP® lub na różnych komputerach.

  W pierwszym przypadku należy posiadać bądź zakupić moduł Wymiana danych w wersji dla Firm. Umożliwia on import, eksport i łączenie danych z programu SKP® utworzonych w różnych lokalizacjach. Następnie z danych połączonych w jednej wybranej lokalizacji, można utworzyć plik JPK_VAT funkcją dostępną w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.

  W drugim przypadku należy zaopatrzyć się w dodatek do programu SKP® – JPK Import. Z kolei należy utworzyć w każdej lokalizacji plik JPK_VAT z wykorzystaniem funkcji dostępnej w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje. Następnie w jednej wybranej lokalizacji połączymy poszczególne pliki z użyciem dodatkowej funkcji: „Import pliku JPK z zewnętrznych źródeł”

 • A.3.

  Firma wykonuje całość działań księgowych na więcej niż jednym komputerze (jest to zgodne z warunkami licencji), jednakże wyłącznie na programie SKP®.

  Obejmuje to przypadki:

  • A.3.1

   inne jest miejsce (komputer) rejestrowania sprzedaży, natomiast księgowanie kosztów odbywa się
   w innym miejscu,

  • A.3.2

   rejestrowanie sprzedaży odbywa się dwóch miejscach, a w jednym z nich odbywa się także księgowanie kosztów.

  W obu przypadkach rozwiązanie tak jak w A.2

 • A.4.

  Firma prowadzi obsługę sprzedaży na programach innych niż SKP®

  • A.4.1

   przy czym ma wdrożony system wymiany danych z programem SKP® wg. protokołu ZBYT-SKP

  • Korzystając z wdrożonego protokołu ZBYT-SKP Firma importuje dane z programu obsługi sprzedaży do swojego programu SKP®, w którym prowadzi pozostałe księgowania (funkcja: Księgi – Księgowanie – Opcje – Import z innych programów). Otrzymuje w ten sposób kompletny zestaw danych księgowych, z którego tworzy plik JPK_VAT, używając funkcji dostępnych w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.

  • A.4.2

   program obsługi sprzedaży umożliwia eksport w formacie tekstowym lub Excel lub CSV, który można dostosować do wymagań protokołu wymiany danych ZBYT-SKP między programem SKP® i innymi programami. Protokół ten jest opisany tutaj: http://www.ksiega-podatkowa.pl/skp-firma/import-danych

  Firma powinna zlecić, najlepiej osobie serwisującej jego system informatyczny, wykonanie modułu wymiany danych według naszej specyfikacji. Po przetestowaniu na linii Firma – SKP®, można przystąpić do przekazywania danych z programu sprzedażowego Firmy do programu SKP®, które posiada SKP®.

  Po wdrożeniu systemu ZBYT-SKP należy postępować jak w A.4.1.

 • B.

  Firma, która korzysta z usług biura rachunkowego, które
  także korzysta z programu SKP®

Dla tej grupy określimy 3 przypadki:
 • B.1.

  Klient biura korzysta z jakiś programów do obsługi sprzedaży, to jednak biuro rachunkowe prowadzi całość księgowania sprzedaży i kosztów.

  Prosta sytuacja. Biuro rachunkowe księguje komplet dokumentów zarówno sprzedaży jak i zakupów. Do utworzenia i wysyłki pliku JPK_VAT przez biuro całkowicie wystarczające są funkcje standardowo zawarte w programie SKP® w wersji od 2017 r. Dostępne są w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.

 • B.2.

  Firma korzysta z tzw. Ograniczonej wersji programu SKP® do rejestrowania sprzedaży. Następnie przez system Wymiany danych okresowo dostarcza je do biura rachunkowego, które sporządza wszystkie rejestry oraz deklarację VAT.

  Firma przekazuje dane do biura rachunkowego, które importuje je przez system Wymiany danych, następnie tworzy plik JPK_VAT używając funkcji dostępnej w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.

 • B.3.

  Firma korzysta z pełnej wersji programu SKP® do rejestrowania sprzedaży i samodzielnie sporządza rejestr sprzedaży. Do biura rachunkowego, które zajmuje się pozostałymi zagadnieniami (m.in. rejestrowaniem kosztów), przekazuje tylko informacje zbiorcze o sprzedaży, celem dołączenia ich do deklaracji VAT

  Firma tworzy plik JPK_VAT używając funkcji dostępnej w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje i przekazuje go do biura rachunkowego. Biuro powinno zaopatrzyć się w dodatek do programu SKP® JPK Import. Z jego pomocą, używając funkcji: „Import pliku JPK z zewnętrznych źródeł”, łączy plik JPK otrzymany od Firmy z plikiem JPK, który utworzyło z zaksięgowanych u siebie danych.

 • C.

  Firma, która korzysta z usług biura rachunkowego,
  które korzysta z innego programu niż SKP®

Dla tej grupy mamy 1 przypadek:
 • C.1.

  Firma korzysta z programu SKP® do rejestrowania sprzedaży i samodzielnie sporządza rejestr sprzedaży. Do biura rachunkowego, które zajmuje się pozostałymi zagadnieniami (m.in. rejestrowaniem kosztów), przekazuje tylko informacje zbiorcze o sprzedaży, celem dołączenia ich do deklaracji VAT

  Firma tworzy plik JPK_VAT używając funkcji dostępnej w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje i przekazuje go do biura rachunkowego. Biuro powinno mieć możliwość łączenia plików JPK pochodzących z różnych źródeł. My oferujemy taką możliwość – program JPK LINK. Po zakupie tego programu biuro łączy i wysyła pliki JPK pochodzące z różnych programów.

 • D.

  Biuro rachunkowe – klient prowadzi PKPiR

Użytkownikom, którzy są biurami rachunkowymi przedstawiamy 9 rozwiązań w zależności od tego,
jakimi programami posługują się ich klienci:
 • D.1.

  Klient biura korzysta z jakiś programów do obsługi sprzedaży, to jednak biuro rachunkowe prowadzi całość księgowania sprzedaży i kosztów.

  Prosta sytuacja – biuro rachunkowe księguje komplet dokumentów zarówno sprzedaży jak i zakupów. Do utworzenia i wysyłki pliku JPK_VAT całkowicie wystarczające są funkcje standardowo zawarte w programie SKP® w wersji od 2017 r. Dostępne są w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.

 • D.2.

  Klient biura posługuje się z tzw. Ograniczoną wersją programu SKP® do rejestrowania sprzedaży. Następnie przez system Wymiany danych okresowo dostarczają je do biura, które sporządza wszystkie rejestry oraz deklarację VAT.

  Biuro otrzymuje od klienta dane księgowe np. o sprzedaży, które importuje przez system Wymiany danych do swojego programu SKP®, w którym prowadzi pozostałe księgowania tego klienta. Otrzymuje w ten sposób kompletny zestaw danych księgowych, z którego tworzy plik JPK_VAT, używając funkcji dostępnych w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.

 • D.3.

  Klient biura korzysta z pełnej wersji programu SKP® do rejestrowania sprzedaży i samodzielnie sporządzają rejestr sprzedaży. Do biura, które zajmuje się pozostałymi zagadnieniami (m.in. rejestrowaniem kosztów), przekazuje tylko informacje zbiorcze o sprzedaży, celem dołączenia ich do deklaracji VAT.

  Klient tworzy plik JPK_VAT w swoim programie SKP® i przekazuje go do biura rachunkowego. Biuro powinno zaopatrzyć się w dodatek do programu SKP® JPK Import. Z jego pomocą, używając funkcji: „Import pliku JPK z zewnętrznych źródeł”, łączy plik JPK otrzymany od klienta z plikiem JPK, który utworzyło z zaksięgowanych u siebie danych.

 • D.4.

  Klient biura do rejestrowania sprzedaży korzysta z fakturowania w Chmurze SKP®. Na bieżąco przesyła je do biura, które sporządza wszystkie rejestry oraz deklarację VAT.

  Biuro otrzymuje od klienta dane księgowe np. o sprzedaży, które importuje przez system „ Import dokumentów z Chmury” do programu SKP®, w którym prowadzi pozostałe księgowania tego klienta. Otrzymuje w ten sposób kompletny zestaw danych księgowych, z którego tworzy plik JPK_VAT, używając funkcji dostępnych w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.

 • D.5.

  Klient biura do rejestrowania sprzedaży korzysta z innego programu niż SKP®, lecz jest w stanie wygenerować plik JPK_VAT obejmujący rejestr sprzedaży.

  Klient tworzy plik JPK_VAT w jakimkolwiek używanym przez siebie programie i przekazuje ten plik do biura rachunkowego. Biuro powinno zaopatrzyć się w dodatek do programu SKP® JPK Import. Z jego pomocą, używając funkcji: „Import pliku JPK z zewnętrznych źródeł”, łączy plik JPK otrzymany od klienta z plikiem JPK, który utworzyło z zaksięgowanych u siebie danych.

 • D.6.

  Klient biura do rejestrowania sprzedaży korzysta z innego programu niż SKP®, lecz nie jest w stanie wygenerować pliku JPK_VAT obejmującego rejestr sprzedaży. Jednakże ich system:

  • D.6.1

   ma wdrożony system wymiany danych z programem SKP® wg. protokołu ZBYT-SKP

  • Klient przekazuje do biura dane o sprzedaży wg. protokołu ZBYT-SKP. Biuro importuje je do swojego programu SKP®, w którym prowadzi pozostałe księgowania tego klienta (funkcja: Księgi – Księgowanie – Opcje – Import z innych programów). Otrzymuje w ten sposób kompletny zestaw danych księgowych, z którego tworzy plik JPK_VAT, używając funkcji dostępnych w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.

  • D.6.2

   umożliwia eksport w formacie tekstowym lub Excel lub CSV, który można dostosować do wymagań protokołu wymiany danych ZBYT-SKP między programem SKP® i innymi programami. Protokół ten jest opisany tutaj: http://www.ksiega-podatkowa.pl/skp-firma/import-danych

  • Klient powinien zlecić, najlepiej osobie serwisującej jego system informatyczny, wykonanie modułu wymiany danych według naszej specyfikacji. Po przetestowaniu na linii klient – biuro, można przystąpić do przekazywania danych z programu sprzedażowego klienta do programu SKP®, które posiada biuro rachunkowe.
   Po wdrożeniu systemu ZBYT-SKP należy postępować jak w D.6.1.

  • D.6.3

   nie umożliwia wymiany danych z programem SKP® przy czym klient jest gotów zmienić program do obsługi sprzedaży na inny ułatwiający tworzenie pliku JPK_VAT

  • Skoro program klienta nie umożliwia zautomatyzowania przekazywania do biura rachunkowego pliku JPK_VAT, przy czym proces ten ma wyższy priorytet niż dotychczasowe przyzwyczajenia związane z programem do obsługi sprzedaży, wówczas należy wybrać nowy program, który zapewni zarówno wysoką jakość obsługi sprzedaży jak też mechanizm przekazywania danych do biura rachunkowego.
   Z naszej strony możemy zaproponować program Faktura Expert z modułem Rejestry. Aby w pełni zaspokoić oczekiwania klienta co do cech produktu należy zapoznać się z właściwościami produktu oraz z wersją testową tego programu.

   Z naszej strony możemy zaproponować program Faktura Expert z modułem Rejestry. Aby w pełni zaspokoić oczekiwania klienta co do cech produktu należy zapoznać się z właściwościami produktu oraz z wersją testową tego programu.
   Jednocześnie zapewniamy pełną zgodność programu Faktura Expert z programem SKP® w zakresie przekazywania plików JPK_VAT.

   Drugą opcją jest, aby biuro zaproponowało klientowi fakturowanie w Chmurze SKP®. Obecnie 5 miesięcy (od stycznia do maja) korzystania z Chmury gratis przy zakupie opieki serwisowej na rok 2017.

  • D.6.4

   nie umożliwia wymiany danych z programem SKP® przy czym klient nie jest gotów zmienić programu do obsługi sprzedaży na inny ułatwiający tworzenie pliku JPK_VAT

  • Skoro program klienta nie umożliwia zautomatyzowania przekazywania do biura rachunkowego pliku JPK_VAT, a dla klienta jego stosowanie jest ważniejsze niż współpraca z biurem rachunkowym w tym zakresie, wówczas jednym co pozostaje to ręczne księgowanie w biurze rachunkowym całości sprzedaży.

   Niemniej, poza ewentualną rezygnacją z takiego klienta, wysoce wskazane jest stałe odziaływanie na dostawcę programu do sprzedaży o wprowadzenie funkcji tworzenia pliku JPK_VAT, a przy braku zrozumienia rezygnację z tego programu na rzecz dostosowanego do obecnych wymagań.

 • E.

  Firma lub biuro rachunkowe z potrzebą łączenia plików
  JPK z różnych systemów, innych niż SKP®,
  i/lub prowadzona jest pełna księgowość

Ta grupa może nie być powiązana z programem SKP®, ale wiemy, że nasi użytkownicy, biura
rachunkowe, mają takich klientów i dlatego także dla nich mamy rozwiązania.
 • E.1.

  Klient biura korzysta z jakiegoś programu do obsługi sprzedaży. To jednak biuro rachunkowe prowadzi całość księgowania sprzedaży i kosztów.

  Prosta sytuacja – biuro rachunkowe księguje komplet dokumentów zarówno sprzedaży jak i zakupów. Do utworzenia i wysyłki pliku JPK_VAT wystarczające będą funkcje zawarte w programie użytkowanym przez biuro do obsługi pełnej księgowości. Liczymy na to, że są.

 • E.2.

  Klient korzysta z jakiegoś programu obsługi sprzedaży i samodzielnie sporządza rejestr sprzedaży. Biuro rachunkowe zajmuje się pozostałymi zagadnieniami (m.in. rejestrowaniem kosztów). Jednakże system klienta:

  • E.2.1

   jest w stanie wygenerować plik JPK_VAT obejmujący rejestr sprzedaży (wielkie udoskonalenie dla biur rachunkowych)

  • Klient tworzy plik JPK_VAT używając funkcji dostępnej w swoim programie obsługi sprzedaży. Plik ten przekazuje do biura rachunkowego, aby połączyć go z plikiem dotyczącym kosztów. Biuro powinno mieć możliwość łączenia plików JPK pochodzących z różnych źródeł. My oferujemy taką możliwość – program JPK LINK. Po zakupie tego programu biuro łączy i wysyła pliki JPK pochodzące z różnych programów.

  • E.2.2

   nie jest w stanie wygenerować pliku JPK_VAT obejmującego rejestr sprzedaży, przy czym klient jest gotów zmienić program do obsługi sprzedaży na inny ułatwiający tworzenie pliku JPK_VAT

  • Skoro program klienta nie umożliwia zautomatyzowania przekazywania do biura rachunkowego pliku JPK_VAT, przy czym proces ten ma wyższy priorytet niż dotychczasowe przyzwyczajenia związane z programem do obsługi sprzedaży, wówczas należy wybrać nowy program, który zapewni zarówno wysoką jakość obsługi sprzedaży jak też mechanizm przekazywania danych do biura rachunkowego.

   Z naszej strony możemy zaproponować program Faktura Expert z modułem Rejestry. Aby w pełni zaspokoić oczekiwania klienta co do cech produktu należy zapoznać się z właściwościami produktu oraz z wersją testową tego programu. Jednocześnie zapewniamy pełną zgodność programu Faktura Expert z programem SKP® w zakresie przekazywania plików JPK_VAT.

   Drugą opcją jest, aby biuro zaproponowało klientowi fakturowanie w Chmurze SKP®.

  • E.2.3

   nie jest w stanie wygenerować pliku JPK_VAT obejmującego rejestr sprzedaży, przy czym klient nie jest gotów zmienić program do obsługi sprzedaży na inny ułatwiający tworzenie pliku JPK_VAT

  • Skoro program klienta nie umożliwia zautomatyzowania przekazywania do biura rachunkowego pliku JPK_VAT, a dla klienta jego stosowanie jest ważniejsze niż współpraca z biurem rachunkowym w tym zakresie, wówczas jednym co pozostaje to ręczne księgowanie w biurze rachunkowym całości sprzedaży.

   Niemniej, poza ewentualną rezygnacją z takiego klienta, wysoce wskazane jest stałe odziaływanie na dostawcę programu do sprzedaży o wprowadzenie funkcji tworzenia pliku JPK_VAT, a przy braku zrozumienia rezygnację z tego programu na rzecz dostosowanego do obecnych wymagań.

Drukuj

Zobacz pozostałe artykuły