Książka przychodów i rozchodów SKP Format posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Księga przychodów i rozchodów to dopiero początek!

Jedyna na rynku oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb! Stwórz swój własny zestaw modułów.
Teraz Ty decydujesz, jak będzie wyglądać mała księgowość
i program księgowy w Twojej firmie.

Drukuj

Nowy Płatnik w wersji 9.01.001A

Nowa wersja Płatnika pojawiła się do pobrania od 30 listopada. Początkowo miała obowiązywać już w rozliczeniach za grudzień, jednakże z uwagi na problemy z jej pobraniem w wersji elektronicznej, program w wersji 8 mógł być także stosowany. Niemniej jednak już do lutowych rozliczeń obejmujących styczeń 2014 r. jego nowa wersja nr 9.01.001 musi być bezwzględnie stosowana.

Wprowadzenie zmian zostało podzielone na dwa etapy. Ten ostatni ma zostać wprowadzony w 2014r.

W pierwszym etapie wprowadzono zmiany związane z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 roku. Dostosowano wydruki do najnowszych wersji deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, w których to rozszerzono zakres źródeł finansowania składek, tak by wskazane były wszystkie możliwe takie jak: ubezpieczony, płatnik, budżet państwa i Fundusz Kościelny. A w dokumentach ZUS DRA i ZUS RCA wprowadzono oddzielne pola do wykazywania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe.

Zmieniono również kody tytułu ubezpieczenia i świadczeń/przerw w opłacaniu składek. I tak w kodzie 19 00 zmieniono opis kodu tytułu ubezpieczenia na „osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - obowiązuje od 1 listopada 2013 roku”.

Wprowadzono zupełnie nowe kody:

19 10 – osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - obowiązuje od 1 listopada 2013 roku.

26 00 – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej - obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku.

26 01 – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku.

27 00 – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej - obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku.

27 01 – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku.

A w związku z ostatnimi zmianami w urlopach macierzyńskich wprowadzone nowe kody świadczeń/przerw w opłacaniu składek, takie jak:

319 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego.

320 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego.

325 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

326 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

327 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego.

328 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego.

Zmieniono opisy kodów świadczenia/przerwy:

311 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

315 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony, jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Nowy Płatnik automatycznie weryfikuje i aktualizuje komponenty niezbędne do wykonywania prawidłowej weryfikacji dokumentów przekazywanych do ZUS. Pobiera z ZUS wszystkie parametry potrzebne do wyliczeń. Teraz użytkownik uzyskuje informację o konieczności utworzenia i złożenia dokumentów wyrejestrowania członków rodzin w przypadku wyrejestrowania ubezpieczonych. Wymusza też korektę raportów ZUS RCA w razie zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na ZUS DRA i tworzy automatycznie wyrejestrowania ubezpieczonych w przypadku wyrejestrowania samego płatnika składek.

W drugim etapie zostanie wprowadzona synchronizacja z bazą danych ZUS i pobieranie danych z kont płatników i ubezpieczonych. Dokumenty będą tworzone i weryfikowane na podstawie danych pobranych z ZUS, co znacznie przyspieszy pracę i sprawi, że sporządzone dokumenty będą bezbłędne. Dotychczasowy dokument ZUS RMUA - Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej, zostanie zastąpiony Informacją miesięczną dla osoby ubezpieczonej i Informacją roczną dla osoby ubezpieczonej. Tym samym będzie można dla wskazanego ubezpieczonego za jeden lub kilka żądanych miesięcy albo za rok, sporządzić takie zestawienia na podstawie wprowadzonych wcześniej dokumentów rozliczeniowych.

Jeżeli jeszcze nie pracujesz na nowym Płatniku musisz jak najszybciej go zaktualizować. A jeżeli do tej pory nie korzystałeś z niego, czas by to zrobić. Szczególnie, że program SKP® współpracuje z jego nową wersją i umożliwia w kilka chwil stworzenie pliku, który będzie odczytywany w programie Płatnik, Wystarczy w Narzędziach go wskazać i wszystkie deklaracje zostają zaimportowane do programu. Po co, więc biegać do oddziału ZUS po nowe druki. Posiadając Płatnika, można wydrukować rozliczenie na czystej kartce lub też posiadając podpis kwalifikowany automatycznie wysłać je bezpośrednio do ZUS.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów
Data publikacji: 10.02.2014

Drukuj

Zobacz pozostałe artykuły