Książka przychodów i rozchodów SKP Format posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Kompletne oprogramowanie księgowe

Jedyna na rynku oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb! Stwórz swój własny zestaw modułów.
Teraz Ty decydujesz, jak będzie wyglądać mała księgowość
i program księgowy w Twojej firmie.

MODUŁY PROGRAMU

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów

Program SKP® umożliwia rozliczanie na podstawie księgi podatkowej: na zasadach ogólnych lub liniowo. Pozwala na wyliczenie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy.

Korekta kosztów uzyskania przychodów:

 • prowadzenie kontroli terminów dla wykonania korekt kosztu uzyskania przychodów
 • tworzenie w/w korekt wraz z ich masową obsługą
 • wydruk dokumentów księgowych dotyczących przeprowadzonej korekty

Możliwość automatycznego ujmowania 50% kwoty podatku VAT wydatków eksploatacyjnych pojazdów firmowych oraz prywatnych używanych do celów mieszanych, do kosztów podatku dochodowego bezpośrednio do PKPiR i /lub Kilometrówki.

Tworzenie i wysyłka elektroniczna plików JPK_PKPIR oraz JPK_EWP

Podatek dochodowy

Podatek VAT

Ten moduł umożliwia prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych, usług i innych. Na podstawie rejestrów sporządzonych jedną z dostępnych metod: memoriałową miesięczną, memoriałowo kwartalną i kasową, z uwzględnieniem obrotów z kilku źródeł, program księgowy:

 • tworzy odpowiednie deklaracje podatkowe (VAT-7/7K/7D, 12 oraz informacje VAT-UE/A/B/C), zestawienie obrotów uwzględniających różne źródła
 • tworzy formularze VAT-8, -9M, 10, 11, -UEK z możliwością ich wydruku lub wysyłki elektronicznej (dot. VAT-7/7K/7D i VAT-UE),
 • sporządza przelewy do urzędu skarbowego,
 • kontroluje dla wykonywania korekt VAT po 150 dniach od przeterminowania (nie zapłacenia) i tworzy w/w korekt wraz z ich obsługą masową,
 • obsługuje e-deklaracje VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego) jako załącznik do deklaracji: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z możliwością jej wydruku,
 • Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT – tworzenie, podpisywanie i elektroniczna wysyłka pliku JPK_VAT, zgodnie z dokumentami zaksięgowanymi w rejestrze VAT. Czytaj więcej:
  Plik JPK_VAT a program SKP®
Fakturowanie

Fakturowanie

Wystawienie i tworzenie dokumentów sprzedażowych: faktur (RR, Metoda kasowa, marża, wewnętrzna, pro forma, komis, ZPChr, odwrotne obciążenie), faktur masowych, dokumentów korygujących, rachunków, WZ, paragonów, także faktury dla nie-vatowców oraz lista towarów i usług (cennik) z dużym polem na opis.

Wystawianie faktur w języku angielskim i niemieckim! Automatyczne pobieranie kursów walut dla cen w walutach obcych oraz nadruk na fakturze dwóch kont bankowych.

W programie można wprowadzić aż sześć cen sprzedaży każdego towaru/usługi, upusty, narzuty, komentarze. Dzięki archiwum faktur z możliwością podglądu, wydruku i korekty masz stały dostęp do dokumentów. Program współpracuje z drukarkami fiskalnymi firmy Posnet (rekomendowane modele: Posnet Thermal XL, Posnet Thermal HD, Posnet Thermal HS EJ, Posnet Thermal FV EJ, Posnet Thermal FV). Możliwość dodania narzutu/upustu dla poszczególnych pozycji asortymentu.

Tworzenie i wysyłka JPK_FA - pliku udostępnianego na żądanie w ramach postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Ryczał ewidencjonowany

Ryczał ewidencjonowany

Moduł umożliwia rozliczenie podatnika w oparciu o ewidencję przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego. Pozwala na wyliczenie zarówno miesięcznej jak i kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy. Dzięki modułowi można przygotować także zeznanie roczne PIT-28 wraz z załącznikami.

Płace i ZUS

Płace i ZUS

SKP® to nie tylko mała księgowość, zawiera też także bogaty moduł płacowy, w którym można:

 • wyliczyć wynagrodzenia na podstawie różnych umów (z tytułu umów o pracę, umów zleceń, o dzieło i ryczałtowych, kontraktów menadżerskich, działalności artystycznej, praw autorskich i in.),
 • obliczyć wynagrodzenia za czas choroby i inne świadczenia (np. rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy),
 • automatyczne księgować wynagrodzenia,
 • wystawiać deklaracje ZUS ( DRA, RMUA, RCA, RSA, RZA, ZUS -3 i ZUS - 3A, ZUS - 7, ZUS Z-17) i eksportować je do programu Płatnik,
 • tworzyć deklaracje PIT (11, 40, 4R, 8AR).
 • tworzyć kilka list płac (1 główna i 2 dodatkowe) i karty wynagrodzeń,
 • prowadzić karty pracy.
 • kontrola daty ważności badań lekarskich i szkolenia BHP.

Brak ograniczenia liczby pracowników!

Delegacje krajowe i zagraniczne

Delegacje krajowe i zagraniczne

Moduł rozliczenia delegacji umożliwia:

 • sporządzanie poleceń wyjazdu i ich wydruk,
 • rozliczanie delegacji krajowych,
 • rozliczanie delegacji zagranicznych,
 • rozliczanie zaliczek,
 • rozliczanie przejazdów, noclegów i innych wydatków.
Przejazdy

Przejazdy

Moduł Przejazdy służy do rozliczania m.in. przebiegu pojazdów nie ujętych w ewidencji środków trwałych, a wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej (np. prywatne samochody pracowników rozliczane wg tzw. kilometrówki).

Umożliwia gromadzenie danych dla dowolnej ilości pojazdów i za dowolny okres.

Pozwala także, na prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu wymaganej ustawą, obowiązującą od 01.04.2014 r., dotyczącą możliwości odliczania 100% VATu dla firmowych samochodów osobowych używanych wyłącznie do celów firmowych, w tym sporządzenie informacji VAT-26.

Środki trwałe i amortyzacja

Środki trwałe i wyposażenie

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Program wylicza miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji, ilość rat.

Odpisy amortyzacyjne można obliczać za pomocą amortyzacji liniowej lub degresywnej, albo metodą jednorazową. Ponadto w programie znajdują się dokumenty OT, LT oraz korekty roczne.
Nieograniczona liczba środków trwałych!

Magazyn

Magazyn

Moduł służący do obsługi obrotu magazynowego oraz przygotowania dokumentu do wystawienia faktur lub rachunków.

Jest przeznaczony dla małych i średnich firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z obrotem magazynowym. Polecany zwłaszcza dla firm, które obracają towarem zgromadzonym w jednym magazynie a ich asortyment nie przekracza 5000 pozycji.

W wersjach programu nieposiadających modułu "Magazyn" znajduje się jego wersja prezentacyjna, która jest dostępna w zakładce Fakturowanie. Umożliwia ona wykonanie 10 przyjęć oraz 10 wydań magazynowych.

Uwaga! Po zakupie modułu "Magazyn" dotychczasowy moduł "Fakturowanie" pozostaje bez zmian.

Tworzenie i wysyłka JPK_MAG - pliku udostępnianego na żądanie w ramach postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Dodatkowo, każdy program zawiera:

Własny plan kont

Własny plan kont

Plan Kont można ułożyć samodzielnie, odpowiadając na pytania programu lub skorzystać z zaproponowanego przykładu. Plan kont umożliwia wydzielenie interesujących kosztów (np. reklama, transport) oraz dostaw (np. ze względu na rodzaj, miejsce, akwizytorów).

Kartoteki osobowe

Kartoteki osobowe

Rejestracja danych osobowych pracowników, właścicieli oraz osób współpracujących wraz z informacjami dotyczącymi zakresu ubezpieczeń oraz wydruk m.in. druków płacowych, umów
(np. o pracę, o dzieło i zlecenie) i zaświadczeń.

Kontrola zapłat i rozliczeń

Kontrola zapłat i rozliczeń

Kontrola zapłat to rejestracja w systemie wpływów i wypływów kasowych, bankowych itp. Program wyeksponuje niezapłacone i niedopłacone dokumenty, pokaże zbliżający się termin płatności i po jego upływie poinformuje o ilości dni zaległości, a w razie potrzeby pozwoli wyfiltrować dokumenty bez jakichkolwiek zapłat, niedopłaconych, ale także tych przepłaconych, zarówno z uwzględnieniem ich szczegółowych terminowości. Aplikacja daje możliwość analizy zobowiązań i należności dla poszczególnych kontrahentów, zawiera historię dokonanych transakcji, informuje o aktualnym stanie środków pieniężnych, dzięki czemu możliwe jest lepsze zaplanowanie swoich wydatków.

E - deklaracje

e - Deklaracje

Moduł programu umożliwiający wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną z programu do Urzędu Skarbowego. Dodatkowo możliwość wysyłki masowej dla wielu podatników/firm.

Obsługa biurowa

Obsługa biurowa

Program zawiera różne wzory przelewów i przekazów, umów, pism oraz not i dowodów wewnętrznych. Dodatkowo w programie można adresować koperty.

Inne

Inne

W programie znajdziesz także:

 • Nowość! Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS. Program, łącząc się z bazą GUS-u wyszukuje, pobiera i wstawa dane kontrahenta we właściwych polach. Opcja ta usprawni proces wystawiania faktur oraz sam proces księgowania.
 • kontrola zapłat ( rejestracja zapłat, kontrola terminowości i zestawienia dłużników),
 • przelewy i przekazy,
 • noty i dowody wewnętrzne,
 • naliczanie odsetek (ustawowe, skarbowe, własne),
 • symulacje kredytowe i leasingowe,
 • wydruki w formacie PDF z możliwością wysyłania mailem wprost z programu,
 • adresy i konta urzędów skarbowych,
 • wykresy, hasła dostępu,
 • kontrola poprawności NIP i PESEL.

Porada dnia

Faktury zakupu od Małych Podatników są traktowane w ujęciu VATu w odmienny sposób niż od pozostałych kontrahentów. Faktury zakupu oznaczone: MP możemy uwzględnić w rozliczeniu…