Książka przychodów i rozchodów SKP Format posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Kompletne oprogramowanie księgowe dla firm

Jedyna na rynku oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb! Stwórz swój własny zestaw modułów.
Teraz Ty decydujesz, jak będzie wyglądać mała księgowość
i program księgowy w Twojej firmie.

Dodatki

Korzystając z podstawowej wersji programu, możesz rozszerzyć jego funkcjonalność o specjalnie przygotowane dodatki.

SKP dodatki do programu dla firm - klucz serwisowy, umożliwiający wykonać zmiany, poprawki zapisów księgowych czy danych

KLUCZ SERWISOWY

to korektor umożliwiający dokonywanie zmian, poprawek i usuwanie zapisów księgowych oraz danych (np. usunięcie konta lub odblokowanie programu, gdy użytkownik zapomni hasła dostępu).

Dodatki do SKP oprogramowania dla firm - wymiana danych, pozwalająca przenosić dane programu z jednej lokalizacji do drugiej

WYMIANA DANYCH

dodatek przeznaczony dla korzystających z jednej kopii programu w miejscu (np. w sklepie, biurze), gdzie wystawiane są faktury i mających zainstalowaną drugą kopię w innej lokalizacji (np. w domu), gdzie przeprowadzana jest pełna obróbka księgowa firmy. Wówczas posiadając dodatek wymiana danych, można przenosić dane programu w jednej lokalizacji do drugiej. Ze stanowiska sprzedaży można eksportować dane (zapis na pendrive, dysku zewnętrznym, CD, itp.) i wczytać je na drugim stanowisku. Możliwe jest też przesyłanie danych przez Internet. Wymiana danych jest możliwa między egzemplarzami programu o tym samym numerze licencji.

SKP mała księgowość, to możliwość przesyłania danych z jednej lokalizacji do drugiej - schemat

Dodatki SKP - samodzielne wpisywanie danych jest przydatne, gdy dane często się zmieniają, dla firm wielozakładowych lub gdy użytkownik prowadzi więcej działalności

Samodzielne wpisywanie danych adresowych i NIP

Opcja dostępna dla programów w wersji podstawowej dla firmy przeznaczonej do obsługi 3 zestawów danych, gdzie w każdym z nich drukowane są dane firmy, na którą została zakupiona licencja. Umożliwia samodzielne wpisywanie i zmienianie danych adresowych oraz NIP-u, używanych przy fakturowaniu, poleceniach przelewu i przekazu, adresowaniu pism, kopert itp. Dane te mogą być różne w każdym zestawie danych (Firmie). Przydatne, jeżeli dane często ulegają zmianie, dla firm wielozakładowych oraz gdy użytkownik prowadzi więcej działalności.

Moduł umożliwiający scalanie, łączenie, integrowanie plików JPK VAT z różnych programów i systemów. Kontrolę, podpis i wysyłkę elektroniczną JPK_VAT.

JPK IMPORT

Dodatkowo płatny moduł umożliwiający łączenie utworzonego w SKP pliku JPK_VAT z plikiem JPK_VAT pochodzącym z innej lokalizacji danych programu SKP lub dowolnego innego programu.
Przydatny w sytuacji, gdy np. na jednym komputerze odbywa się obsługa sprzedaży, a na innym programie lub na innym komputerze odbywa się księgowania kosztów.
Także dla firm posiadających oddziały, w których każda jednostka wystawia faktury sprzedażowe i tworzy osobne rejestry VAT, natomiast deklaracja VAT sporządzana jest jedna łącznie dla całej firmy.
Pliki z różnych źródeł są poddawane kontroli i scalane w jeden JPK_VAT, który zostaje podpisany i wysyłany elektronicznie.

W tym programie dla firmy baza danych klientów (kartoteki) optymalizuje np. wystawianie faktur, prowadzenie rejestrów VAT itp.

Deklaracje roczne

Dodatek do programu, który umożliwia sporządzenie i wydruk rozliczeń (PIT 36, 36L, 37, 38, 39) za rok ubiegły bezpośrednio z programu. W przypadku biura rachunkowego umożliwia także usługowe sporządzanie deklaracji osobom nie będącym stałymi klientami.

Porada dnia

Wystawiając fakturę RR należy wprowadzić dodatkowe dane dotyczące rolnika ryczałtowego oraz oświadczenie. Te informacje zapisujemy do słowników: odpowiednio w miejscu dopisek i komentarz. W dopisku…