Książka przychodów i rozchodów SKP Format posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Program dla biur rachunkowych: kpir, płace, ...

Jedyna na rynku oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb! Stwórz swój własny zestaw modułów.
Teraz Ty decydujesz, jak będzie wyglądać mała księgowość
i program księgowy w Twojej firmie.

Dodatki

Oferujemy rozszerzenie funkcjonalności programu o specjalnie przygotowane dodatki.

SKP dodatki do programu dla biur rachunkowych - klucz serwisowy, który umożliwia zrobić zmiany , poprawki zapisów księgowych czy danych

KLUCZ SERWISOWY

to korektor umożliwiający dokonywanie zmian, poprawek i usuwanie zapisów księgowych oraz inne modyfikacje danych (np. usunięcie konta lub odblokowanie programu, gdy użytkownik zapomni hasła dostępu).

Moduł umożliwiający scalanie, łączenie, integrowanie plików JPK VAT z różnych programów i systemów. Kontrolę, podpis i wysyłkę elektroniczną JPK_VAT.

JPK IMPORT

Dodatkowo płatny moduł umożliwiający łączenie utworzonego w SKP pliku JPK_VAT z plikami JPK_VAT pochodzącymi z innej lokalizacji danych programu SKP lub dowolnego innego programu.
Opcja szczególnie przydatna w przypadku biur rachunkowych, które księgują sprzedaż klienta, jednym zbiorczym wpisem na podstawie otrzymanego rejestru VAT.
Pliki z różnych źródeł są poddawane kontroli i scalane w jeden JPK_VAT, który zostaje podpisany i wysyłany elektronicznie.

Dodatki do księgi przychodów i rozchodów programu SKP - wymiana danych, która pozwala przenosić dane programu z jednej lokalizacji do drugiej

WYMIANA DANYCH

moduł, który pozwala na odciążenie biura od czasochłonnej czynności wprowadzania dużej ilości dokumentów sprzedaży. Jeżeli klient biura posiada wersję ograniczoną lub wersję z dodatkiem Wymiana Danych, może sporządzać okresowo (np. raz w miesiącu) zestawienie dokumentów sprzedaży i przekazywać je za pośrednictwem Internetu lub na nośniku zewnętrznym do biura. Biuro, posiadające dodatek Wymiana Danych po wczytaniu tych danych, uzyskuje zapisy księgowe dotyczące sprzedaży i może zająć się pozostałymi księgowaniami oraz sporządzaniem wymaganych zestawień i raportów.

*Wymiana danych jest możliwa między egzemplarzami programu o dowolnych numerach licencji.

Uwaga! Zamówienie na dodatek Wymiana Danych przy wersjach dla biur przyjmowane jest wraz z co najmniej jednym zamówieniem dla klienta biura. Klient ten może zamówić wersję ograniczoną albo pełna wersja podstawową z dodatkiem Wymiana Danych. Gdy klient posiada już program SKP wystarczy, że uzupełni go o dodatek Wymiana Danych.

Schemat

Deklaracje roczne (moduł dodatkowo płatny)

Dodatek do programu, który umożliwia sporządzenie i wydruk rozliczeń (PIT-36, 36L, 37, 38, 39) za rok ubiegły bezpośrednio z programu. W przypadku biura rachunkowego umożliwia także usługowe sporządzanie deklaracji osobom nie będącym stałymi klientami.

Porada dnia

Można usunąć dane z programu za pomocą zerowania.Zerowanie stosowane jest, najczęściej, przy zmianie roku. Wówczas wykonujemy kopię systemu, aby pozostawić w niezmienionym stanie dane roku…