Książka przychodów i rozchodów program SKP posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Kompletne oprogramowanie księgowe dla firm

Jedyna na rynku oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb! Stwórz swój własny zestaw modułów.
Teraz Ty decydujesz, jak będzie wyglądać mała księgowość
i program księgowy w Twojej firmie.

MODUŁY PROGRAMU

W SKP sam określasz formę opodatkowania w oparciu o księgi podatkowe lub ryczałt oraz okres rozliczania podatku dochodo¬wego: miesięczny lub kwartalny

Księga Przychodów i Rozchodów / Ryczał ewidencjonowany

W programie SKP® można dokonać wyboru formy opodatkowania pomiędzy rozliczeniami na podstawie:

 • księgi podatkowej, w tym na zasadach ogólnych lub liniowo
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT28 wraz załącznikami)

Program umożliwia wyliczenie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek dochody.

Korekta kosztów uzyskania przychodów:

 • prowadzenie kontroli terminów dla wykonania korekt kosztu uzyskania przychodów
 • tworzenie w/w korekt wraz z ich masową obsługą.
 • wydruk dokumentów księgowych dotyczących przeprowadzonej korekty

Możliwość automatycznego ujmowania 50% kwoty podatku VAT wydatków eksploatacyjnych pojazdów firmowych oraz prywatnych używanych do celów mieszanych, do kosztów podatku dochodowego bezpośrednio do PKPiR i /lub Kilometrówki.

Tworzenie i wysyłka elektroniczna plików JPK_PKPIR oraz JPK_EWP

SKP program pkpir ułatwia prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów, środków trwałych, usług i innych

Podatek VAT

Ten moduł umożliwia prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych, usług i innych. Na podstawie rejestrów sporządzonych jedną z dostępnych metod: memoriałową miesięczną, memoriałowo kwartalną i kasową, z uwzględnieniem obrotów z kilku źródeł, program księgowy:

 • tworzy odpowiednie deklaracje podatkowe (VAT-7/7K/7D, 12 oraz informacje VAT-UE/A/B/C),zestawienie obrotów uwzględniających różne źródła;
 • tworzy formularze VAT-8, -9M, 10, 11, -UEK z możliwością ich wydruku lub wysyłki elektronicznej (dot. VAT-7/7K/7D i VAT-UE);
 • sporządza przelewy do urzędu skarbowego;
 • kontroluje dla wykonywania korekt VAT po 150 dniach od przeterminowania (nie zapłacenia) i tworzy w/w korekt wraz z ich obsługą masową;
 • obsługuje e-deklaracje VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego) jako załącznik do deklaracji: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z możliwością jej wydruku.
 • Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT – tworzenie, podpisywanie i elektroniczna wysyłka pliku JPK_VAT, zgodnie z dokumentami zaksięgowanymi w rejestrze VAT. Czytaj więcej:
  Plik JPK_VAT a program SKP®
Książka przychodów i rozchodów SKP usprawnia wystawienie dokumentów sprzedażowych: faktur, dokumentów korygujących, rachunków, WZ, paragonów

Fakturowanie

Wystawienie i tworzenie dokumentów sprzedażowych: faktur (RR, MP, marża, wewnętrzna, pro forma, komis, ZPChr, odwrotne obciążenie), faktur masowych, dokumentów korygujących, rachunków, WZ, paragonów, także faktury dla nie-vatowców oraz lista towarów i usług (cennik) z dużym polem na opis.

Wystawianie faktur w języku angielskim i niemieckim! Automatyczne pobieranie kursów walut dla cen w walutach obcych oraz nadruk na fakturze dwóch kont bankowych.

Tworzenie i wysyłka JPK_FA - pliku udostępnianego na żądanie w ramach postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Więcej

W programie można wprowadzić aż sześć cen sprzedaży każdego towaru/usługi, upusty, narzuty, komentarze. Dzięki archiwum faktur z możliwością podglądu, wydruku i korekty masz stały dostęp do dokumentów. Program współpracuje z drukarkami fiskalnymi firmy Posnet (rekomendowane modele: Posnet Thermal XL, Posnet Thermal HD, Posnet Thermal HS EJ, Posnet Thermal FV EJ, Posnet Thermal FV). Możliwość dodania narzutu/upustu dla poszczególnych pozycji asortymentu.

Płace

Płace i ZUS

SKP® to nie tylko mała księgowość, posiada także bogaty moduł płacowy, w którym można:

 • wyliczyć wynagrodzenia na podstawie różnych umów (z tytułu umów o pracę, umów zleceń, o dzieło i ryczałtowych, kontraktów menadżerskich, działalności artystycznej, praw autorskich i in.),
 • obliczyć wynagrodzenia za czas choroby i inne świadczenia (np. rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy),
 • automatycznie księgować wynagrodzenia,
 • wystawiać deklaracje ZUS ( DRA, RMUA, RCA, RSA, RZA ) i eksportować dane do programu Płatnik,
 • drukować druki ZUS (ZUS-3 i ZUS-3A, ZUS-7, ZUS Z-17),
 • drukować dokumenty – wzory: umów o pracę, o dzieło i zlecenie; rachunków do umowy o dzieło i zlecenie; zaświadczeń o zatrudnieniu; zaświadczeń o zarobkach; świadectw pracy; wypowiedzeń,
 • tworzyć deklaracje PIT-11, -40, -4R, -8AR,
 • tworzyć kilka list płac (1 główna i 2 dodatkowe) i karty wynagrodzeń,
 • prowadzić kart pracy.
 • kontrola daty ważności badań lekarskich i szkolenia BHP.

Brak ograniczenia liczby pracowników!

Z tym uniwersalnym programem dla firmy szybko rozliczasz wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałt za używanie pojazdu

Delegacje krajowe i zagraniczne

Moduł rozliczenia delegacji umożliwia:

 • sporządzanie poleceń wyjazdu i ich wydruk,
 • rozliczanie delegacji krajowych,
 • rozliczanie delegacji zagranicznych,
 • rozliczanie zaliczek,
 • rozliczanie przejazdów, noclegów i innych wydatków,

Więcej

Z rozliczeniem delegacji zagranicznych współpracuje kalkulator walutowy - program automatycznie przelicza kwotę z waluty obcej na walutę krajową na podstawie średniego kursu NBP.

Przejazdy

Moduł Przejazdy służy do rozliczania m.in. przebiegu pojazdów nie ujętych w ewidencji środków trwałych, a wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej (np. prywatne samochody pracowników rozliczane wg tzw. kilometrówki).

Umożliwia gromadzenie danych dla dowolnej ilości pojazdów i za dowolny okres.

Pozwala także, na prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu wymaganej ustawą, obowiązującą od 01.04.2014 r., dotyczącą możliwości odliczania 100% VATu dla firmowych samochodów osobowych używanych wyłącznie do celów firmowych, w tym sporządzenie informacji VAT-26.

Środki trwałe i wyposażenie

Prowadzenie ewidencji:

 • wyposażenia,
 • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Program wylicza miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji ilość rat. Odpisy amortyzacyjne można obliczać za pomocą amortyzacji liniowej lub degresywnej, albo metodą jednorazową. Ponadto w programie znajdują się dokumenty OT, LT oraz korekty roczne.

Nieograniczona liczba środków trwałych!

Więcej

Począwszy od roku podatkowego, w którym roczna kwota odpisów amortyzacyjnych określona zgodnie z zasadami metody degresywnej byłaby niższa niż roczna kwota odpisów ustalona według metody amortyzacji liniowej, odpisy automatycznie dokonywane są zgodnie z regułami amortyzacji liniowej.

SKP mała księgowość posiada moduł MiniMagazyn

Magazyn

Obsługa obrotu magazynowego oraz przygotowania dokumentu do wystawienia faktur lub rachunków.

Moduł ten jest przeznaczony dla małych i średnich firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z obrotem magazynowym. Polecany zwłaszcza dla firm, które obracają towarem zgromadzonym w jednym magazynie a ich asortyment nie przekracza 5000 pozycji. W wersjach programu nieposiadających modułu "Magazyn" znajduje się jego wersja prezentacyjna, która jest dostępna w zakładce Fakturowanie.

Umożliwia ona wykonanie 10 przyjęć oraz 10 wydań magazynowych. Uwaga! Po zakupie modułu "Magazyn" dotychczasowy moduł "Fakturowanie" pozostaje bez zmian.

Tworzenie i wysyłka JPK_MAG - pliku udostępnianego na żądanie w ramach postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Więcej

Moduł umożliwia:

 • sporządzanie wydruku dokumentów magazynowych (PZ – przyjęcie zewnętrzne, PW - przyjęcie wewnętrzne),
 • wyszukiwanie towarów/usług przez nazwę, indeks towarowy, grupy, cechy, itp.,
 • pobieranie z magazynu metodą FIFO ("pierwsze przyszło / pierwsze wyszło") lub pełna dowolność wyboru dostawy, z której sprzedajemy towar/usługę,
 • wydruk faktur wraz z prowadzeniem archiwum.

Dodatkowo, każdy program zawiera:

Ten kpir program posiada moduł wysyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną z programu do Urzędu Skarbowego

e - Deklaracje

Moduł programu umożliwiający wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną z programu do Urzędu Skarbowego oraz pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Dodatkowo możliwość wysyłki masowej dla wielu podatników/firm.

SKP program dla firmy to sprawne wystawianie i wydruk deklaracji podatkowych i wysyłania e-deklaracji

Obsługa biurowa

Ta część programu SKP® umożliwia:

 • drukowanie przelewów i przekazów bankowych;
 • wystawianie not i dowodów księgowych;
 • obliczanie odsetek;
 • tworzenie pism oraz adresowanie kopert;
 • wyliczanie wysokości spłat, terminów i kosztów umów kredytowych i leasingowych.
Dodatkowo m.in. własny plan kont, przelewy i przekazy, umowy, pisma, adresowanie kopert, noty i dowody wewnętrzne, KP, KW...

Pozostałe możliwości programu

 • Nowość! Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS. Program, łącząc się z bazą GUS-u wyszukuje, pobiera i wstawa dane kontrahenta we właściwych polach. Opcja ta usprawni proces wystawiania faktur oraz sam proces księgowania.
 • Kontrola zapłat Więcej

  Kontrola zapłat to rejestracja w systemie wpływów i wypływów kasowych, bankowych itp. Program wyeksponuje niezapłacone i niedopłacone dokumenty, pokaże zbliżający się termin płatności i a po jego upływie poinformuje o ilości dni zaległości, a w razie potrzeby pozwoli wyfiltrować dokumenty bez jakichkolwiek zapłat, niedopłaconych, ale także tych przepłaconych, zarówno z uwzględnieniem ich szczegółowych terminowości. Aplikacja daje możliwość analizy zobowiązań i należności dla poszczególnych kontrahentów, zawiera historię dokonanych transakcji, informuje o aktualnym stanie środków pieniężnych, dzięki czemu możliwe jest lepsze zaplanowanie swoich wydatków.
 • Masowe korekty kosztów i VAT,
 • Wystawianie wezwań do zapłaty i not korygujących,
 • Rozliczanie VAT sprzedaży bezrachunkowej,
 • Automatyczne wyliczenie udziału obrotu podatkowanego i korekty,
 • Kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP.

Porada dnia

W zależności od potrzeb, użytkownik może korzystać ze wszystkich lub tylko z części oferowanych możliwości programu. Modułowa konstrukcja umożliwia wybór zakresu stosowania i stopniowe wprowadzanie…