Książka przychodów i rozchodów SKP Format posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Kompletne oprogramowanie księgowe dla firm

Jedyna na rynku oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb! Stwórz swój własny zestaw modułów.
Teraz Ty decydujesz, jak będzie wyglądać mała księgowość
i program księgowy w Twojej firmie.

Oferta dla firm

SKP® - Twój partner w biznesie

Nie podejmujemy decyzji za Ciebie – sam dostosuj program do swoich potrzeb.
Wybierz, jakie moduły programu są potrzebne do prowadzenia Twojego biznesu.
Program rośnie razem z Twoją firmą – w każdym momencie możesz dokupić inne potrzebne moduły.SKP® Moduły Cena netto:

Wersja Start: info

W programie SKP® można dokonać wyboru formy opodatkowania pomiędzy rozliczeniami na podstawie księgi przychodów i rozchodów (na zasadach ogólnych lub liniowo) lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT28 wraz załącznikami).

Program umożliwia wyliczenie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy.

  • Książka Przychodów i Rozchodów lub Ryczał Ewidencjonowany z JPK_PKPIR i JPK_EWP
  • Podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub liniowy
  • Obsługa biurowa
  • Odsetki, kredyt, leasing
  • Indywidualny plan kont i automatyczne wyliczanie ich obrotów
  • Możliwość wysyłania e-Deklaracji z poziomu programu
  • Kontrola zapłat i rozliczeń
  • Liczba prowadzonych firm w programie (wspólnicy) - 3
119 zł

Podatek VAT (rejestry i deklaracje) z JPK_VAT info

Moduł Podatek VAT umożliwia prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych, usług i innych.

Rejestry sporządzone są jedną z metod: memoriałową miesięczną, memoriałowo kwartalną i kasową. Umożliwia sporządzenie rozliczenia podatku VAT z uwzględnieniem współczynnika sprzedaży mieszanej.

WAŻNE!
W module utworzysz, podpiszesz i wyślesz Jednolite Pliki Kontrolne JPK_VAT. Możesz je uwierzytelnić podpisem elektronicznym oraz poprzez Profil Zaufany ePUAP.

89 zł

Fakturowanie Z JPK_FA info

Moduł Fakturowanie umożliwia wystawienie dokumentów sprzedażowych: faktur (RR, Metoda kasowa, marża, wewnętrzna, pro forma, komis, ZPChr, odwrotne obciążenie), faktur masowych, dokumentów korygujących, rachunków, WZ, paragonów, także faktury dla nie-vatowców oraz lista towarów i usług (cennik) z dużym polem na opis.

Wystawianie faktur w języku angielskim i niemieckim!

Automatyczne pobieranie kursów walut dla cen w walutach obcych oraz nadruk na fakturze dwóch kont bankowych.

48 zł

Rozliczanie Płac i ZUS info

W module Płace i ZUS wyliczysz wynagrodzenia na podstawie różnych umów, obliczysz wynagrodzenia za czas choroby i inne świadczenia (np. rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy), automatyczne zaksięgujesz wynagrodzenia, wystawisz deklaracje ZUS ( DRA, RMUA, RCA, RSA, RZA, ZUS -3 i ZUS - 3A, ZUS - 7, ZUS Z-17) i eksportujesz je do programu Płatnik.

Dodatkowo program tworzy deklaracje PIT i umożliwia ich e-wysyłkę z podpisem elektronicznym i bez (11, 40 - (także zbiorczo), 4R, 8AR), kilka list płac(1 główna i 2 dodatkowe) i karty wynagrodzeń.

Brak ograniczenia liczby pracowników!

169 zł

Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych info

Delegacje krajowe i zagraniczne to moduł, który umożliwia: sporządzanie poleceń wyjazdu i ich wydruk, rozliczanie delegacji krajowych, rozliczanie delegacji zagranicznych, rozliczanie zaliczek, rozliczanie przejazdów, noclegów i innych wydatków.

Z rozliczeniem delegacji zagranicznych współpracuje kalkulator walutowy - program automatycznie przelicza kwotę z waluty obcej na walutę krajową na podstawie średniego kursu NBP.

49 zł

Rozliczanie przejazdów ("kilometrówka") info

Moduł Przejazdy służy do rozliczania m.in. przebiegu pojazdów nie ujętych w ewidencji środków trwałych, a wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej (np. prywatne samochody pracowników rozliczane wg tzw. kilometrówki).

Umożliwia gromadzenie danych dla dowolnej ilości pojazdów i za dowolny okres.

Pozwala także, na prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu wymaganej ustawą, obowiązującą od 01.04.2014 r., dotyczącą możliwości odliczania 100% VATu dla firmowych samochodów osobowych używanych wyłącznie do celów firmowych, w tym sporządzenie informacji VAT-26.

38 zł

Rozliczanie środków trwałych i wyposażenia info

Prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Program wylicza miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji ilość rat.

Odpisy amortyzacyjne można obliczać za pomocą amortyzacji liniowej lub degresywnej, albo metodą jednorazową.

Ponadto w programie znajdują się dokumenty OT, LT oraz korekty roczne.

Nieograniczona liczba środków trwałych!

87 zł

Gospodarka magazynowa z JPK_MAG info

Moduł miniMagazyn służący do obsługi obrotu magazynowego oraz przygotowania dokumentu do wystawienia faktur lub rachunków.

Polecany zwłaszcza dla firm, które obracają towarem zgromadzonym w jednym magazynie a ich asortyment nie przekracza 5000 pozycji.

W wersjach programu nieposiadających modułu "Magazyn" znajduje się jego wersja prezentacyjna, która jest dostępna w zakładce Fakturowanie. Umożliwia ona wykonanie 10 przyjęć oraz 10 wydań magazynowych.

Uwaga! Po zakupie modułu "Magazyn" dotychczasowy moduł "Fakturowanie" pozostaje bez zmian.

47 zł*
*Moduł Magazyn można zakupić, posiadając moduł Fakturowanie.

Dodatki do programu Cena netto

Klucz serwisowy info

Korektor umożliwiający dokonywanie zmian, poprawek i usuwanie zapisów księgowych oraz inne modyfikacje danych (np. usunięcie konta lub odblokowanie programu, gdy użytkownik zapomni hasła dostępu).
39 zł

Wymiana danych info

Dodatek przeznaczony dla korzystających z jednej kopii programu w miejscu (np. w sklepie, biurze), gdzie wystawiane są faktury i mających zainstalowaną drugą kopię w innej lokalizacji (np. w domu), gdzie przeprowadzana jest pełna obróbka księgowa firmy.
89 zł

Samodzielne wpisywanie danych adresowych i NIP info

Umożliwia samodzielne wpisywanie i zmienianie danych adresowych oraz NIP-u, używanych przy fakturowaniu, poleceniach przelewu i przekazu, adresowaniu pism, kopert itp. Dane te mogą być różne w każdym zestawie danych (Firmie). Przydatne, jeżeli dane często ulegają zmianie, dla firm wielozakładowych oraz gdy użytkownik prowadzi więcej działalności.
78 zł


Porada dnia

Podsumowaniem działalności za zeszły miesiąc jest wydruk Księgi podatkowej. Po wydrukowaniu odpowiada ona wszelkim normom odnośnie tego, jak forma drukowana Księgi powinna wyglądać. Można jeszcze…